Selaković: Dijalog o KiM se odvija na zadovoljavajuči način

Generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković izjavio je da je poziv predsednika Vučića na unutrašnji dijalog o Kosmetu najvažnije političko pitanje. Kaže da je predsednik zadovoljan načinom na koji je njegova inicijativa naišla na odjek u javnosti.
Selaković kaže da se o toj temi govori i da su se dosad u najvećoj meri čule dve vrste mišljenja – ona koja kažu da je potrebno održavati status kvo i ona koja kažu da bi Kosovo trebalo predati Albancima.

“Nijedan ni drugi stav nisu dobri, to su dve krajnosti koje ne korespondiraju sa realnim stanjem. Realno stanje je da status kvo tihim putem vodi ka nestajanju Srba na KiM. A ovaj drugi stav nije prihvatljiv. Šta da damo Albancima? Ono što je naše i ono gde Srbi čine većinu?”, rekao je Selaković.

Poručuje da Srbija mora određene stvari da raščisti sama sa sobom i da ne živi u utopijama.

“Dijalog je počeo da se odvija na dobar i zadovoljavajući način”, rekao je Selaković i dodao da bi jednog dana mogao da uđe u institucionalizaciju.

Objašnjava da nije reč o dijalogu gde sede dvoje, troje ili 20 ljudi i pričaju, već u njemu učestvuje javnost, mediji, akademska zajednica, nevladine organizacije…

Izvor: RTS
Foto: Tanjug

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."