Dimkić: Dan rudara dočekujemo u stabilnoj situaciji uz dobre rezultate

Povodom Dana rudara, na proslavi u Leposaviću, direktor RMHK “Trepča” Jovan Dimkić rekao je da je ovaj kombinat u stabilnom stanju i da su poslovno-finansijski rezultati veoma dobri.

“Danas tradicionalno proslavljamo Dan rudara u krugu naših rudara, ali i ostalih radnika svih zanimanja koji su zaposleni u Kombinatu „Trepča“. Danas su sa nama i predstavnici Vlade Republike Srbije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju, predstavnici lokalnih samouprava, Univerziteta, direktori preduzeća i javnih ustanova i naši poslovni partneri” rekao je Dimkić.

On je naglasio da se današnji Dan rudara dočekuje u stabilnoj situaciji i da su poslovno-finansijski rezultati su veoma dobri, kao i obim proizvodnje.

“Naša kompanija je u ovom trenutku solventna, izmirujemo na dnevnom nivou sve obaveze prema našim dobavljačima i pružaocima usluga, kao i lične dohotke i naknade zaposlenima”, istakao je Dimkić.

On je najavio da ovih nedelja treba da se završi socijalni program utvrđivanja tehnološkog viška u kompaniji, i uz razumevanje Vlade Srbije, očekuje da će se 600 do 700 odlučiti za uzimanje otpremnine.

“Ovu stabilnu situaciju remeti samo spoljni faktor, kao što je donošenje Zakona o Trepči, koji se desio u zadnjem kvartalu prošle godine, koji je za nas apsolutno neprihvatljiv. Nadam se da ćemo se mi sa svim ovim problemima izboriti, mi iz menadžmenta, zajedno sa organizacijom sindikata, ali pre svega, sa ovlašćenim predstavnicima Republike Srbije i našim političkim predstavnicima u kosovskim institucijama”, zaključio je Dimkić.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."