Ambasada SAD podržava saradnju biznisa sa severa i Prrivredne komore Kosova

NVO Aktiv organizuje završni događaj projekta “Unapređenje saradnje biznisa sa severa Kosova i Privredne Komore Kosova”, koji je podržala Ambasada SAD na Kosovu. Cilj završne konferencije je da podstakne dijalog o regionalnoj saradnji biznisa na forumu sa predstavnicima Privredne Komore Kosova i da pokrene diskusiju o mogućnostima za zajedničko zalaganje za poboljšanje poslovnog okruženja. Privrednu Komoru Kosova predstavljaće predsednik, Safet Gerzhaliu.

Konferencija će se održati u četvrtak 27. jula, u  Centru Građanske energije,  sa početkom u 11 časova.

 

 

Comments