Obeležavanje 1. juna Međunarodnog dana deteta u Kosovskoj Mitrovici

Međunarodni dan deteta, 1. jun biće sutra obeležen u Kosovskoj Mitrovici prigodnim programom na platou STŠ „Mihajlo Petrović Alas“, od 11 do 14h.

Program organizuju nevladine organizacije Santa Maria, Domovik i Karitas uz finansijsku podršku Zonske kancelarije UNIceF-a u Zvečanu.

Ove godine program pre svega, predviđa razvijanje kreativnosti kod najmlađih kroz mnoštvo muzičkih, plesnih  i likovnih aktivnosti .

U programu će učestvovati  polaznici ŠOSO Kosovski božur, horivi osnovnih škola Branko Radičević i Sveti Sava, KUD Zvečan, Plesni klub „Crni vukovi“, galerija „Akvarijus“, Fakultet umetnosti i igraonica „Mrvica“.

Ove godine,  povodom Međunarodnog dana deteta, UNICEF će najveću pažnju posvetiti vršnjačkom, rodno zasnovanom i porodičnom nasilja, rekla je gostujući u emisiji „U centru pažnje“ Radio Kosovske Mitrovice Ivana Milosavljević, direktorica Zonske kancelarije UNICEF-a u Zvečanu.

„Postavljamo pitanje šta to mi kao odrasli, kao institucije možemo da uradimo bolje i preispitujemo se, šta smo dosad uradili jer smo u poslednje dve godine, sa ostalim UN organizacijama radili mnogo upravo na ovom programu“, kaže Milosavljević.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."