Srbi na parlamentarne kosovske izbore sa više lista

U ponoć je istekao rok za predaju lista za vanredne parlamentarne izbore na Kosovu koji se održavaju 11. juna.

Srbi nastupaju sa pet stranaka i jednom koalicijom,koju čine dve stranke.

Juče su spiskove sa kandidatima predale Srpska lista, Progresivna demokratska stranka, Samostalna liberlana stranka, Srpski patriotski savez, Napredna snaga Kosova.

Izborna kampanje trajaće samo 10 dana, od 31. maja do 9.juna, kada počinje predizborna tišina.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."