Spirić sutra sa volonterima Crvenog krsta i dobrovoljnim davaocima krvi

Povodom obeležavanja Nedelje Crvenog krsta kao i nedelje dobrovoljnog davalštva krvi, koja se održava od 8-15. maja, predsednik Privremenog organa g-din Aleksandar Spirić ugostiće 12. maja u 12 časova volontere Crvenog krsta, kao i njihove predstavnike u prostorijama Opštine. Takođe, u oviru literarno-likovnog konkursa „Krv život znači“ koji je bio raspisan, izdvojeno je 12 najboljih radova na zadatu temu. Na prijemu će biti prisutne i osobe koje su doborovoljni davaoci krvi.
Privremeni organ Opštine Kosovska Mitrovica sprovodi više različitih akcija kada je u pitanju edukacija dece i mladih, a tiču se poroka savremenog sveta i na ovaj način se može uticati kako na javnost, tako i na omladinu da im se ukaže na pravilan i zdrav način života.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."