Diskusija o planu za transparentnost rada Opština na severu Kosova

„Želimo da radimo na integritetu Opština, na borbi protiv korupcije, ali pre svega na što transparentnijem radu službenika i opštinskih struktura“ rekao je Dušan Radaković, direktor nevladine organizacije „Centar za zastupanje demokratske kulture“ (ACDC) na predstavljanju plana za poboljšanje transparentnosti rada Opština na severu Kosova.

Plan za poboljšanje transparentnosti rada Opština podrazumeva formiranje grupe koja će koristiti tri metode kojima će se proveravati transparentnost. Metode su provera autentičnih dokumenata, direktan kontakt sa službenicima i uključivanje privatnog sektora. Indikatori transparentnosti su podeljeni u 8 grupa, i svaka grupa sadrži pitanja na koja se mora odgovoriti. Tako, na primer, svaki načelnik ili direktor mora svoju biografiju da objavi. Ostali indikatori odnose se na budžet, javne nabavke, slobodan pristup informacijama…

Adrijana Hodžić je podržala plan i ponudila je svoju pomoć.

„Transparentnost znači značajno uključivanje samih građana u donočenje odluka koje treba da donese lokalna samouprava. Prioritet našeg rukovodstva, na čelu sa gradonačelnikom Rakićem jeste da se održi mir i da se napravi klima gde će sve zajednice moći da žive zajedno“ rekla je Hodžić.

Ambasador OESCE-a Jan Bratu je objasnio da je transparentnost bitna, jer se time vlast podseća da mora da prati zakon. Takođe je istakao da je sloboda medija jako bitan faktor za transparentnost rada.

Ruari O’Konel, ambasador Velike Britanije na Kosovu je kao problem istakao da ne postoji svest da opština postji zbog građana, i da su svi zapošljenji u javnim institucijama tu  kako bi služili i pružali uslugu građanima.

 

Projekat u okviru kojeg je održan današnji panel podržavaju Ambasada Velike Britanije na Kosovu i OEBS.

Comments