Održan trening o značaju odnosa s javnošću u lokalnim samoupravama

U okviru projekta “Transparentnost briselskog sporazuma kroz lokalne medije” koji realizuje NVO „Radio Mitrovica sever“ održan je osnovni trening sa zaposlenima u opštini.
U okviru programa radionica, održan je jednodnevni trening sa zaposlenima u sektoru za informisanje lokalnih samouprava. Kako nastupati u radu sa medijima, kako izgleda saopštenje za javnost koje ne zbunjuje, kako komunicirati, koliko su bitni odnosi sa javnošću, te koja je njihova uloga, neke su od tema koje su obrađene tokom ovog treninga, koji je pohađalo 10 polaznika.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."