Goran Rakić: U utorak izgradnja nove betonske potporne konstrukcije koja će garantovati bezbednost

Imajući u vidu da je bezbednost građana na prvom mestu, najavljujem da će opština Severna Mitrovica u utorak 7. februara započeti sa izgradnjom nove, čvršće, betonske potporne konstrukcije, visine 70 a širine 120 santimentara, koja će garantovati bezbednost građanima opštine Severna Mitrovica, navodi se u saopštenju gradonačelnika Severne Mitrovice Gorana Rakića.
“Nova potporna konstrukcija će se ambijentalno i estetski u potpunosti uklopiti sa projektom izgradnje pešačke zone u ulici Kralja Petra 1.
Za gradnju ovog bedema, nakon napornih pregovora, a zahvaljujući snažnoj, stalnoj i principijelnoj podršci predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića, uspeli smo da dobijemo saglasnost i relevantnih međunarodnih predstavnika”, navodi Rakić.
Rakić se zahvalio građanima na strpljenju, ali i što su kako kaže ” verovali u nas i pružili nam snažnu podršku u toku pregovora”.

Foto: Nova potporna struktura- skica

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."