Hitna sednica SO Severena MItrovica, tema – zid

Za danas, 4. februara., u 13 časova zakazana je hitna sednica SO Severna Mitrovica.

Dnevni red:
1. Usvajanje odluke o proglašenju pešačke zone u ulici Kralja Petra 1 u skladu sa dogovorom u Briselu

2. Usvajanje projekta uređenja potpornog zida u ulici Kralja Petra 1. u blizini glavnog gradskog most
Sednica će biti održana u prostorijama opštine Severna Mitrovica u ulici Knjaza Miloša bb.

Comments