Ivanović: Jablanović urušava srpski zdravstveni sistem na Kosovu i Metohiji

Direktor Kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici dr Milan Ivanović upoznao  je danas javnosti sa odlukom  Privremenog oirgana opštine Leposavić iz aprila prošle godine, kojom se pokreće inicijativa za izdvajanje Doma zdravlja Leposavić iz sistema tadašnjeg Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica.

Odluku je potpisao tadašnji predsednik POOL  a sada gradonačelnik Dragan Jablanović.

Povod za konfereniju za medije na  kojoj je danas ova odluka predstvaljena javnosti, je kako Ivanović kaže, nedavni pokušaj Jablanovića da u krugu  sadašnje  ambulante u Sočanici, nelegalno započne radove na izgradnji novog objekta.

”Mi ukazujemo na njegove opasne namere i postupke kojima otežava lečenje pacijanata i njegove odluke vode ka ukidanju Doma zdravlja u Leposaviću i stvaranju paralelnog Doma zdravlja u kosovskom sistemu a na račun našeg”, rekao je Ivanović na konferenciji za novinare.

U odluci čiju je kopiju Ivanović dostavio medijima stoji da “Privremeni organ opštine Leposavić na sednici održanoj 22. Aprila 2015. Godine donosi oodluku o pokretanju inicijative za izdvajanje Doma zdravlja Leposavić iz sastava Medicinskog centra Kosovska Mitrovica kao posebno pravno lice”.

U odluci se dalje kaže da če se o izvršenju odluke starati Komisija za deobni bilans formirana od strane Privremenog organa opštine Leposavić.

“ Nakon donošenja odluke o  izdvajanju, Jablanović je  pokušao izgradnju  novog Doma zdravlja  na mestui starog Doma zdravlja u kome se nalaze izbeglice, ne poštujući Zakon o javnim nabavkama Republike Srbije”, kaže Ivanović i dodaje da je, prema Jablanovićeboj odluci, u tom Domu zdravlja trebalo zaposliti ukupno 92 radnika, od toga 38-oro  iz zdravstvene struke.

Prema Ivanovićevim rečima, za ovakvo delovanja, Jablanović nema podršku zaposlenih.

“ Za sve to on ne obaveštava nadležne za ukazivanje zdravstvene zaštite pacijentima. On za to nema našu saglasnost  niti saglasnost pacijenata i građana Leposavića. Namera je očigledno, da naš zdravstveni sistem proglasi nelegalnim i  paralelnim a da onda konstituiše  i ojača taj kosovski zdravtsveni sistem”, rekao je  Ivanović.

On je upozorio da će, ukoliko bude onih koji bi radili na dva radna mesta, sigurno biti sankcionisani.

‘Oni koji se odluče da rade na dva radna mesta, preduzećemo sve potrebne zakonske mere za sankcionisanje takvog nezakonskog ponašanja. One koji hoće da rade na dva radna mesta upozoravmo da to nije u skladu sa zakonom i da će sami biti odgovorni za takve odluke”, zaključio je Ivanović.

Foto: Kim

Comments