„Odbrani – ne napadaj!“

Povodom obeležavanja godišnjice Montrealskog masakra, danas je održana radionica na temu „Odbrani – ne napadaj!“ u organizaciji NVO Santa Marija.

Direktorica NVO Santa Marija Blagica Radovanović ističe da je bitno razgovarati sa mladim ljudma kako bi se uključili borbu za ravnopravnosti I jednakost polova.

“Radionica je ima za cilj uklanjanje tradicionalnog stereotipa muškosti i usvajanje promena stavova mladih muškaraca o jednakosti i ravnopravnosti polova. Radionicu je držao profesor Pravnog fakulteta Bojan Bojanić. Mi smo danas pokušali na ovoj radionici da razgovaramo o nekim predrasudama i stereotipima koji postoje kod muškaraca na našim prostorima. I da treba porazgovarati i sa mladim ljudima da stereotipe treba prevazići i ukljuciti se u borbu protiv nasilja koje postoji na našim prostorima“ rekla je Radovanovićka.

Profesor Bojan Bojanić ističe da nam nedostaje još ovakvih radionica i da je to pravi način da se dodje do rešenja ovog problema.

„Problem je moguće rešiti samo jednim kompleksnim multisektorskim pristupom gde će svi organi koji su nadležni i koji imaju određene odgovornosti međusobno sarađivati, razmeniti informacije. Potrebno je edukovati kako žene tako i muškarce i potrebno je razbiti stereotip u ulozi muškarca i ulozi muškosti i treba razvijati tu drugu humanu stranu muškosti“ istakao je Bojanić.

Šestog decembra se obeležava godišnjica Montrealskog masakra kao sećanje na 6.decembar 1989. Kada je 25-godišnjak Mark Lepin, naoružan poluautomatom i nožem ubio četrnaest žena i ranio trinaestoro ljudi. On je verovao da su studentkinje krive što se nije upisao na univerzitet.

Comments