Diskusija o paketu zakona o zaštiti ljudskih prava

U konferencijskoj Sali ”Song” u Kosovskoj Mitrovici danas je održana diskusija o paketu zakona usvojenih prošlog jula. Učesnici diskusije bili su Rada Kapetanović, načelnica opštine Zubin Potok, Ružica Simić direktorica NVO ”Žensko pravo” kao I saradnica u instituciji ombudsmana Miljana Ščekič-Vučinić.

Paket zakona o kome se diskutovalo uključuje zakon o diskriminaciji, zakon o  rodnoj ravnopravnosti i zakon o narodnom advokatu ili ombudsmanu.

Ružica Simić kaže da su ovi zakoni doneti u skladu sa međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima.

„Važno je da mi znamo da država ovim zakonima i garantuje i štiti naša osnovna ljudska prava, a posebno to pravo da imamo jednak tretman pred zakonima i da na isti način država postupa prema bez obzira na pripadnost i ostalim stvarima nabrojanim u konvencijama. Dodala bih i to da je država garancija ali i da država krši naša ljudska prava” rekla je Simićeva.

Miljana Šćekić-Vučinić kaže da je uloga ombudsmana zaštita ljudskih prava.

“Svaka osoba koja smatra da na bilo koji način trpi kršenje ljudskih prava bilo od strane državnih organa, znači javnog sektora, ili od strane privatnog sektora može da podnese žalbu kancelariji ombudsmana. Najlakši način da se sa nama stupid u kontakt je da se na internetu pronađe stranicu ”Ombudsman Kosovo” , a osim toga mi u svim većim gradovima imamo kancelarije” rekla je Šćekić-Vučinić.

Kancelarija ombudsmana u Kosovskoj Mitrovici se nalazi u naselju Bošnjačka mahala u zgradi administrativne kancelarije.

Ovu diskusiju organizovala je NVO ”Žensko pravo” u saradnji sa misijom OEBS-a.

Comments