Doc. dr Kovačević Perić: Nije sramota biti žrtva – sramota je trpeti nasilje zbog stava zajednice

Pod okriljem globalne kampanje  „16 dana aktivizma“ ,  NVO Santa Maria organizovala je danas u Zvečanu predavanje na temu nasilja nad ženama. Predavanje koje je održano povodom Međunarodnog dana braniteljki ljudskih prava, održala je Doc. Dr pravnih nauka Slobodanka Kovačević Perić, vantredni profesor na Pravnom fakultetu Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Kada je u pitanju prepoznavanje nasilnika i žrtve, osnovno pravilo je da pravila nema. Ne postoji model kojim je određeno ko će biti nasilnik a ko žrtva – ni stepen obrazovanja, ni sredina u kojoj osoba raste i živi, niti ekonomka situiranost. I žrtava i nasilnika ima u svim društvenim slojevima od nepismenih do akademika, zaključak je ove radionice. Prema rečima dr Kovačević Perić, to je problem celog društva i od njega se očekuje da taj problem reši tako što će stepen tolerancije prema nasilju svesti na nulu.

„I sa apekta ove teme – teme  ljudskih prava i nasilja nad ženama,  ne mogu da prenebregnem tu činjenicu da i ovde postoji ogromni jaz između regulative, zakonodavstva i prakse. Bilo bi realno da mi danas, kao civilizacija,  temi nasilja nad ženama, pristupimo kao jednoj istorijskoj  kategoriji – mi smo to prevazišli, to više ne postoji“, istakla je dr Kovačević Perić i dodala da iako je prema statistici, svake  godine sve više registrovanih slučajeva  porodičnog nasilja u kojima su žrtve žene -to je dobra vest.

„To znači da su se žene ohrabrile da nasilje prijave, da je njihovo poverenje u institucije poraslo“, dodaje dr Kovačević Perić.

Prema njenim podacima, svaka četvrta žena na Balkanu  je žrtva  nekog oblika nasilja a u poslednjih deset godina u porodičnom nasilju, živote je izgfubilo 300 žena.. Ona naglašava da je jako bitno da žene shvate da nije samo modrica nasilje.

„U istom periodu, bezmalo 19.000 njih je prijavilo svoje zlostavljače i u tome je suština. Tu se vidi velika hrabrost“, napominje dr Kovačević Perić i poručuje da nije sramota biti žrtva – sramotaje trpeti nasilje zbog nečijeg mišljenja ili stava zajednice koji se dosta promenio poslednjih godina.

Comments