Tomić sa delegacijom SE za zaštitu nacionalnih manjina

Direktor Kancelarije za zajednice Ivan Tomić razgovarao je danas sa delegaciom Savetne komisije okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina na čelu sa šefom kancelarije Saveta Evrope na Kosovu, Izabel Servos Galuči.

Tomić je delegaciju Saveta Evrope informisao o radu Kancelarije za pitanja zajednica u okviru Konvencije za zaštitu manjina, o napretku koji je napravljen u poslednjih nekoliko godina, ali i o izazovima i zadacima koji predstoje.

“Problema ima još uvek mnogo, situacija je daleko od idealne. Najveći problem je nepostojanje stvarne volje albanske zajednice da integrišu zajednice u institucije. Zakoni se ne implementiraju”, rekao je Tomić i dodao da veliki problem takođe predstavlja i nezaposlenost.

Kao napredak koji je u proteklom period postignut, direktor Kancelarije za pitanja zajednica je naveo proces verifikacije diploma i niz projekata koji su vezani za kulturu.

Delegacija Savetne komisije okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina će na Kosovu imati niz sastanaka sa predstavnicima ministarstava. Na osnovu dobijenih informacija napisaće izveštaj koji će biti predstavljen u Savetu Evrope.

Comments