Đurić sa Bratuom: Podrška OEBS-a u zaštiti srpske zajednice na KiM – konkretna

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić razgovarao je danas sa novoizabranim šefom Misije OEBS na Kosovu i Metohiji Janom Bratuom, kome se zahvalio na ulozi i konkretnoj podršci koju Misija OEBS pruža u zaštiti srpske zajednice na KiM.

Đurić je posebno istakao značaj i doprinos Misije OEBS u vezi sa imovinskimpitanjima, koja su od krucijalnog značaja za Srbiju i srpski narod u pokrajini.

On je takođe naglasio doprinos koji je u proteklom periodu Misija imala u koordinaciji procesa povratka interno raseljenih lica, u okviru regionalnog foruma „Skopska inicijativa“.

S tim u vezi Đurić je Bratua upoznao sa detaljima projekta„Sunčana dolina“, koji,  kako je rekao, daje odgovore na sva ključna pitanja vezana zaraseljene osobe.

Đurić je Bratuu zahvalio i na podršci koju je OEBS pružio u organizaciji izbornogprocesa u pokrajini, u okviru sprovođenja republičkih parlamentarnih izbora,održanih u aprilu ove godine.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju obavestio je sagovornika o toku Briselskog dijaloga i problemima sa kojima se suočava srpska zajednica na KiM u pogledu zaštiteljudskih prava, istakavši spremnost za realizaciju budućih zajedničkih aktivnosti,stavljajući akcenat na jačanje rada lokalnih samouprava u sredinama sa srpskom većinom.

Novoizabrani šef Misije OEBS na KiM Jan Bratu upoznao je Đurića sa ciljevima iplanovima Misije OEBS koji će se sprovoditi u toku njegovog mandata

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."