Dimkić: Trepča nastavlja sa proizvodnjom, dokle god je to moguće

Menadžement Trepče Sever u saopštenju koje je danas dostavljeno medijima na konferenciji u prostorijama kombinata, navodi još jednom da svako donošenje odluka po pitanju pravnog statusa Trepče, bez dogovora, smatraju ništavnim i nesprovodivim na teritoriji četiri opštine na severnom Kosovu. “O neekonomskom pristupu i štetnosti predviđenih zakonskih rešenja vezanih za reorganizaciju i promeni više načinaupravljanja izneto je dosta argumenata i objašnjena ovih dana. Ali ono što je više bolno i od svakog zakona i njegovog sadržaja je način na koji je pripreman i sprovedene”. U saopštenju se kaže da je Vlada Kosova pokazala da za nju srpska zajednica ne postoji i da su svi Srbi poniženi i diskriminisani, da je pokazano da ne postoje “naši interesi, mišljenja i stavovi, a samim tim je poslata najgora moguća poruka da ne postoje ni zaposleni i menadžment Trepče,a ni srpska zajednica na Kosovu i Metohiji.
U saopštenju se kaže da je teško predvideti buduće događaje, ali da će menadžment sa sindikatom „dokle god je to moguće“ nastaviti sa redovnim proizvodnim aktivnostima,a u međuvremenu pokušati da pronađe izlaz iz nametnute situacije sa svima koji mogu pomoći, a pre svega sa ovlašćenim predstavnicima Vlade Republike Srbije, lokalnim samoupravama, dobronamernima iz međunarodne zajednice, ali i odgovornima iz prištine kojima još jednom treba predočiti posledice njihovog političkog delovanja.
Dimkić je rekao da je zahvaljujući proizvodnim rezultatima koje je prikazao na konferenciji, postali likvidna i solventna firma sa redovnim plaćanjima svih usluga, i naknada zaposlenima. On je rekao da menadžment i sindikat nisu spremni na „samouništenje“ te da je zato zakon neprimenjiv.
Nedvosmislne pooruka i zvaničnog Beograda i javnoti Srbije je da jednostrani potezi „poput ovoga koje je Priština povukla sinoć ne vode rešenjima već komplilkovanju situacije i stvaranju dodatnih problema“, rekao je u Zvečanu Dušan Kozarev, zamenik Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo. Dodaje da
Vlada Srbijei Srbija u celini smatraju Trepču imovinom Srbije i da radnici Trepče ne treba da brinu oko privrženosti države i Vlade srbije traženju mirnog i održivog rešenja za situaciju u „koju su dovedeni ne svojom voljom“.

Comments