Predstavljen predlog budžeta za 2017. odbornicima SO Severna Mitrovica

Na današnjem 30. redovnom zasedanju SO Severna Mitrovica odbornici su raspravljali o predlogu budžeta za 2017. godinu, ali se o njegovom eventualnom usvajanju  nisu izjašnjavali, već će to učiniti na sledećem zasedanju, 29. septembra.

Inače, budžet za 2017. godinu , prema drugom cirkularu iznosi 5.538.163 evra. Ova suma  deli se na  sredstva za plate i dnevnice (35%), kapitalne investicije (48%), robe i usluge (13%), opštinske rashode (1%) i subvencije i transfere (3%).

“Iako je ovaj budžet za oko 400.000 evra veći u odnosu na ovogodišnji, i dalje nije dovoljan da pokrije sve potrebe i zahteve građana”, rekla je predstavljajući budžet, šef Administracije u opštini Severna Mitrovica Adrijana Hodžić.

Prema predlogu budžeta, sredstva za kapitalne investicije biće  podeljena na dva granta – za zdravstvo i obrazovanje  a treći deo će ići na infrastrukturne projekte.

Grant namenjen zdravstvu će podeliti ustanove primarne i sekundarne zdravstvene zaštite a zasad je napravljena  preliminarna lista medicinskih aparata  koji će biti nabavljeni.

Najveći deo sredstava namenjenih obrazovnim ustanovama biće  odvojen za renoviranje Srednje tehničke škole Mihajlo Petrović Alas  gde će u potpunosti biti obnovljeni stolarija, podovi i fiskulturna sala. Deo sredstava utrošiće se na sređivanje fasade OŠ Sveti Sava.

Od sredstava namenjenih  infrastrukturnim  projektima, prema rečima Hodžićeve, jedan deo otpada na hitne  situacije, dok će od ostatka biti revitalizovani kolovozi i trotoari u Bošnjačkoj mahali, gde će biti postavljena i ulična rasveta.

Na današnjoj sednici, kojoj je prisustvovalo svih 19 odbornika, predstavljen je i izveštaj sa jučerašnje javne debate o predlogu budžeta za narednu godinu sa konkretnim predlozima građana kojih je , prema rečima predsednika skupštine opštine dr Dejana Gurešića, bilo 90.

Comments