Debata o uticaju ZSO na ekonomski razvoj opština

U organizaciji Kontakt Plus radija sinoć je održana debata na temu “Nadležnost i uticaj ZSO na ekonomski razvoj”. Debatu je vodio Željko Tvrdišić a gosti su bili Ljubomir Marić, ministar administracije i lokalne samouprave u kosovskoj vladi i Ljubiša Mijačić, ekonomski savetnik.

Govoreći o statutu ZSO istaknuto je da su izabrana 4 člana upravljačkog tima koji uz pomoć radne grupe i međunarodne zajednice raditi na tekstu. Marić je naglasio da tekst mora biti pažljivo pripremljen.

“Mi ovde govorimo o jednom vrlo ozbiljnom dokumentu, statutu koji ima niz različitih oblasti. Zdravstvo, obrazovanje, pravna pitanja, imovinska pitanja, prostorno planiranje, urbanizam, ekonomija. Ovo je, iznad svega, jedno političko pitanje, jedan garant budućnosti ovog naroda. Svaka reč i svako slovo u tom statuta je nešto o čemu se mora dobro razmisliti i sagledati niz različitih modela“ kaže Marić.

Oba gosta su kao jedan od glavnih problema za ekonomski razvoj apostrofirali centralizovan sistem na Kosovu. Zajednica bi predstavljala sistem koji bi trebao da omogući nezavisno koordinisanje i određenu autonomiju.

Ministar Marić je istakao da je u razgovoru sa svih 36 gradonačelnika opština na Kosovu došao do istog zaključka, a to je da centralizovana politika ne ostavlja dovoljno prostora za napredak. Takođe je kazao da bez političke volje taj problem ne može biti rešen, a dodao je i da se često skreće pažnja sa bitnih pitanja.

Ljubiša Mijačić je akcenat stavio na privatni sektor. U trenutnoj situaciji srpski proizvodi se nemaju gde plasirati zbog ekonomskog nacionalizma, a uloga ZSO bi mogla da konsoliduje taj sektor i učini ga konkurentnijim i efikasnijim . Zajednica bi takođe mogla da podstakne međuopštinsku saradnju kroz distribuciju aktivnosti, ističe Mijačić. To znači da bi se opštine dopunjavale i zavisile jedna od drugih. Kao primer, Mijačić je naveo Goraždevac koji ima predispozicije za uzgoj pilića, ali to bi funkcionisalo pod uslovom da se opštine na severu Kosova obavežu da neće imati tu proizvodnju na njihovoj teritoriji. Takav model bi omogućio otvoreno tržište za proizvode, i opštine bi se međusobno podržavale i dopunjavale zaključio je Mijačić.

Još uvek nije poznato hoće li Zajednica imati izvršna ovlašćenja, pošto zvanična Priština tvrdi da neće a zvanični Beograd i predstavnici Srba da hoće. Odgovor na to pitanje ćemo dobiti sa usaglašenom verzijom statuta, kaže Marić.

Mijačić je izneo svoje mišljenje po tom pitanju: “U čemu ja vidim veliki resurs zajednice je njena politička uloga. Ukoliko ona ima alate da konsoliduje zajednički glas Srpske zajednice ona će ona imati i političku težinu. I bez obzira ako nema izvršna ovlašćenja ona uvek može da isforsira rešenja na kojima insistira kroz političke procese, kroz institucije. Reprezentativnost i liderstvo, bez obzira na formu Zajednice, će imati največu ulogu“ kaže Mijačić.

Debata je zaključena Marićevim odgovorom na pitanje kakva je budućnost: “Naša je budućnost svetla i dobra ukoliko budemo jedinstveni i nastavimo da budemo jaki kao što smo i bili sve ove predhosne godine. Moramo biti svesni da, kao što smo videli do sada, nam niko ništa neće dati i da za sve moramo da se izborimo sami. Ukoliko budemo pametni i nastavimo ovaj trend jedinstvenog nastupa mislim da imamo jako svetlu budićnost” kaže Marić.

 

Comments