Srbi zaposleni u Euleksu optužili misiju za diskriminaciju

Kosovski Srbi zaposleni u sedištu misije Euleks u Prištini optužili su tu misiju za diskriminaciju po etničkoj i jezičkoj osnovi zbog najave da im neće produžiti ugovore o radu zato što ne razumeju ili ne govore tečno albanski jezik.

Kako se navodi u saopštenju njihove pravne zastupnice Aksel Rajter, “skoro je sasvim sigurno da od novembra nijedan kosovski Srbin neće raditi u sedištu operacija Euleksa u Prištini”.

“Nakon što su saznali za ovu odluku, svi pogođeni zaposleni napisali su molbu šefu Euleksa ukazujući na argumente protiv te odluke i posledice koje će ona prouzrokovati. Nakon što su zatražili od šefa misije da razmotri odluku, podnosioci molbe su bili razočarani kada su saznali da je podržao diskriminaciju”, stoji u saopštenju.

Dodaje se da je Euleks odbio i zahtev Srba da se spor reši arbitražom iako je to predviđeno njihovim ugovorima o radu.

“Misija je odgovorila da njene odluke i radnje ne mogu da osporavaju njeni kosovski radnici. Euleks je odbio njihovo ugovorno pravo na arbitražu tvrdeći na taj način da je iznad i da ne podleže zakonima i Ustavu Kosova”, navodi se u saopštenju.

Radnici Euleksa srpske nacionalnosti pokrenuli su postupak pred Vrhovnim sudom Kosova tražeći od te institucije da misiji naloži da uzme učešće u postupku pred nezavisnim i nepristrasnim tribunalom ili da mu se oduzme imunitet i da se suoči sa podnosiocima predstavke pred kosovskim sudovima.

“Podnosioci predstavke su zatražili izuzeće sudija zaposlenih u Euleksu koji rade u Ustavnom sudu i viših pravnih savetnika koje zapošljava ta misija, a koji savetuju sudije u Ustavnom sudu, od učestvovanja u proceni ovog slučaja zbog jasnog sukoba interesa jer je tužena strana lice koje ih zapošljava i isplaćuje im platu”, piše u saopštenju.

“Baveći se advokaturom, iz samog srca Evropske unije, uznemireni smo što možemo da vidimo da ova misija, manifestacija EU, gazi ljudska prava na ovaj način”, navela je Rajter.

Izvor: RTS

Comments