Eulex: Pitanje nestalih od najveće važnosti za misiju

Povodom Međunarodnog dana nestalih  Eulex na Kosovu ističe da je pitanje nestalih lica od najveće važnosti za ovu misiju.

Iz Euleksa podsećaju da misija pruža pomoć Institutu za sudsku medicinu kosovskog Ministarstva pravde sa ciljem da se rasvetli sudbina nestalih, ali i da saradnju ima i sa udruženjima porodica, individualnim porodicama kao i sa drugim  zainteresovanim stranama.

“Od kako je EULEX počeo saradnju sa Institutom za sudsku medicinu decembra 2008. godine, posmrtni ostatci 491 žrtve sukoba predati su njihovim porodicama. Ovo ukljucuje 387 novih identifikacija nestalih osoba koje su pronađene nakon intezivnog rada na terenu (u preko 554 operacija na terenu), laboratorijskih analliza (intezivan rad na obdukciji i identifikaciji koja uključuje preko 2100 DNK uzoraka kostiju predatih na analizu) kao i ahivski pregled slučajeva”, navodi se u saopštenju za javnost.

Iz Euleksa poručuju da će pomoć Institutu biti pružena I u narednom period, kako bi se što pre rasvetlila sudbina nestalih.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."