Intenzivnije prisustvo i rad na Kosmetu u narednom periodu- poruka sa satanka u Beogradu

“Srbija će do kraja nedelje dobiti novu Vladu a ja danas izmedju ostalog želim da vam kazem da ce  zadatak i ove vlade biti jačanje institucionalne organizacije  i jačanje političke podrške naroda na Kosovu i Matohiji”,rekao je direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju u Vladi Srbije “.Želim da zajednički razmotrimo dalje korake pred nastavk razgovora u Briselu”,dodao je Đurić.

“Kao što znate pokrenuli smo veliki projekat povratka na Sever Kosmeta i nadam se, gotovo sam siguran ,da ćemo za vreme mandata nove Vlade ovaj posao završitii da cemo imati prvi masovnij povratak naših sunarodnika koji su proterani 1999.godine”.Kada je nastavk dijaloga u Briselu u pitanju  Đurić je rekao da đeli da ih upozna sa svim modalitetima I principima nastavka vodjenja razgovora po pitanju energetike i telekomunikacija, mosta na Ibru i formiranja Zajednice srpskih opština.Najvžnija poruka sa današnjeg sastanka je da će se veza  saradnja našeg naroda na Kosovu i centralne srbije u narednom period intenzivirati.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."