“Pitajmo sever” – stavovi građana o komunalnim uslugama

Nevladina organizacija Radio Mir u Leposaviću u saradnji sa Timom za društvena istraživanja  i Radio Televizijom Mir sprovela je u proleće 2016.godine istraživanje stavova građana u opštinama na severu Kosova o komunalnim uslugama pod nazivom „Pitajmo sever“. To je prvi put da se na konzistentan i stručan način utrde ocene i analizira javno mnjenje korisnika javnih usluga u opštinama: Zubin Potok, Leposavić, Zvečan i Severna Mitrovica u pogledu njihovog zadovoljstva, odnosno nezadovoljstva.

Građani na severu Kosova, kako je pokazalo istraživanje, delimično su zadovoljni kvalitetom električne energije. Na skali od 1 do 5, prosečna ocena za ovu uslugu je 3,2. Na problem zastarelosti eletro-mreže ukazalo je više od 50 odsto ispitanika. Istraživanje je pokazalo da građani na severu nisu reovne platiše, pa tek svako deseto domažinstvo nema du, dok njih 51,8 odsto nisu izmirili račune za struju u poslednje tri godine. Oko 40 ispitanika kaže da bi struju plaćao redovno ako bi se iz tih sredstava finansirao razvoj i podizanje kvaliteta usluga snabdevanja stujom u njegovoj opštini. Svaki treći ispitanik želi da zna transparentno kako se troši novac prikupljen od naplate elektične energije na severu Kosova, pre nego što bi eventulno počeo da račune plaća redovno.

Istraživanje  je deo projekta „Puls severa“ koji je realizovan uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Većina građana (64,5 procenata) kaže da nije upoznata sa odredbama Briselskog sporazuma koje se odnose na distribuciji električne energije. Na pitanje kakvo bi buduće preduzeće (Elektrosever) za distribuciju električne energije trebalo dabude i kako da radi u budućnosti, za većinu građana na severu Kosova je to pitanje primarno vezano za kvalitet usluga koje bi pružalo (74,6%). Za druge, to je prvenstveno političko pitanje. Najvažnije je, po njihovom mišljenju, da to preduzeće bude u sastavu države Srbije (67,7%), odnosno da je državno (61,7%).

Kako pokazuje istraživanje, građani su relativno zadovoljni uslugama odnošenja smeća na severu Kosova. Na skali od 1 do 5 pri čemu je 1 ocena za ekstremno nezadovoljstvo, a 5 za krajnje zadovoljstvo, kvalitet ove usluge,generalno govoreći, ocenjuju sa 3,5. Slična ocena je i u vezi sa zadovoljstvom u pogledu cena usluge 3,4, odnos cena – kvalitet usluge 3,4, odnosno 3,6 u pogledu cena usluge u odnosu na porodični budžet, navodi se u saopštenju.

Prosečna ocena zadovoljstva korisnika uslugama vodosnabdevanja i kanalizacije generalno, na skali od 1 do 5 je 3,2. Problemi su različiti od opštine do opštine. U Leposaviću su, na primer, česti kvarovi, a kanalizaciona mreža je dotrajala. U Zubinom Potoku, ali i u Leposaviću su česte restrikcije (nestanci)  vode.  U Severnoj Mitrovici građani se žale na neprijatne mirise zbog kanalizacije. U Zvečanu primedbe građana se odnose na izlivanje kanalizacije, a u Zubinom Potoku kanalizacije i nema. Negativni komentari u istraživanju su zabeleženi u načinu funkcionisanja javnih komunalnih preduzeća i nedovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetima u njima.

Većina građana očekuje da ove probleme rešava lokalna samouprava i lokalna javna preduzeća, ali ima i onih koji očekuju da će probleme u vezi sa vodosnabdevanjem i kanalizacijom u njihovoj opštini rešiti Vlada Srbije (10%).

 

NVO Radio Mir

Rukovodilac istraživanja

Sanja Sovrlić

Comments