Đurić sutra sa v.d. šefa EULEKS-a

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurićsastaće se u sredu, 29. juna u 11 sati u Palati „Srbija“ (Crveni salon) sa Berndom Tranom, vršiocem dužnosti šefa misije Euleks na Kosovu i Metohiji. Sastanak će biti održan u 11h u Beogradu.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."