Medicinski fakultet PU – raste interesovanje za stomatologiju

Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici danas je primio poslednju prijavu za prijemni ispit koji će se održati  29. juna u 12 h.

Studenti su do 14 časova podnosili prijave za polaganje prijemnog ispita na smerovima Medicina, Stomatologija i Zdravstvena nega, koji će istog dana biti oržan na većini fakulteta u zemlji. Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu jedini je koji će polaganje prijemnog ispita organizovati 1. jula.

Dekan fakulteta prof. dr Rade Grbić kaže da je u odnosu  na prethodnu godinu interesovanje budućih studenata  poraslo za smer Stomatologija, dok je približno isti broj konkurisao za ostala dva smera.

“Na smeru Medicina mesta ima za 80 studenata. Nešto manji broj moći će da upiše stomatologiju – 40, dok će na smeru Zdravstvena nega biti primljeno 30 studenata”, kaže Grbić.

On dodaje da će se ove godine iz budžeta školovati 35 studenata Medicine i 15 na Stomatologije, dok na smeru Zdravstvena nega svi studenti ulaze u kategoriju samofinansirajućih.

Preliminarsna rang-lista biće objavljena 30. juna. Studenti moraju da osvoje 60 bodova na prijemnom ispitu na Medicini, tj. 55 bodova na smeru Stomatologija, kako bi stekli pravo da se rangiraju.

 

 

 

 

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."