Defile i revijalni koncert KUD-ova večeras u KM

U okviru “Sabora kulturnog stvaralaštva Srbije”  večeras od 19.30 Kosovskom Mitrovicom će defilovati članovi kulturno-umetničkih društava, nakon čega će se u 20.30 na terenu kod Srednje tehničke škole “Mihailo Petrović Alas” uslediti i revijalni koncert. Na koncertu će se sa po jednom koreografijom predstaviti sedam KUD-ova. večerašnji program biće obogaćen predstavljanjem pesnika i slikara, koji učestvuju na Pesničkim susretima “Aleksandar Aca Despotović”, odnosno Likovnoj koloniji “Mladen Popović”.

Organizator 22. “Sabora kulturnog stvaralaštva Srbije” je Kulturni centar “Dragica Žarković”, a pokrovitelj Privremeni organ opštine Kosovska Mitrovica.

 

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."