KM: Održana debata povodom Svetskog dana očeva

Povodom Svetskog dana porodice, danas je u Kosovskoj Mitrovici održana konferencija „Supertata“ na temu aktivnog očinstva u savremenom dobu sa posebnim osvrtom na ulogu očeva u procesu odrastanja i vaspitavanja dece, u organizaciji O.E.K Sinergije, a uz finansijsku podršku UNFPA (Agencije Ujedinjenih nacija za planiranje porodice), OAK Fondacije i CARE Internacional.

Panelista Igor Simić je predstavio značaj aktivnog delovanja očeva na pravilan i zdrav razvoj dece, posebno kod formiranja stavova o radnoj ravnopravnosti i prevenciji nasilja. Panelista iz NVO Aktiv Miodrag Milićević je naglasio da je vaspitavanje dece u savremenom dobu prepuno izazova, te je način pravilnog vaspitavanja i usađivanja zdravih vrednosti na ispitu, ako znamo kako poremećen sistem vrednosti vlada u društvu uz rijaliti emisije, i slične stvari.

Psiholog iz NVO Domovik Marina Jakovljević je ukazala na poseban značaj uloge očeva u periodu od treće do pete godine, kada se stvara osnova dalje izgradnje ličnosti, ali ida roditelji moraju balansirati između pružanja ljubavi i vaspitavanja dece, navodi se u saopštenju ove organizacije.

Panelisti i učesnici konferencije su se složili su se da je ovaj projekat preko potreban ida je vrlo značajno što ga Sinergija sprovodi u Kosovskoj Mitrovici.

Comments