NVO “Žensko pravo”: Debata na temu “Izbori na opštem i lokalnom nivou”

U organizaciji NVO “Žensko pravo” danas je u Kosovskoj Mitrovici održana debata na temu S.

Kosovski zakoni koji se tiču izbora su bolji nego srpski zakoni, zaključak je koji je nakon uvida u oba zakona iznela predsednica Udruženja “Kolo srpskih sestara” Radmila Kapetanović.

“U srbiji na svakom trećem mestu mora da bude osoba suprotnog pola prilikom kandidovanja. Ipak, te liste su promenljive, pa iako smo glasali za glumce, pisce, doktore, ta lista posle izbora izgleda drugačije”, kaže ona i dodaje da se u ulozi predvodnika kampanja često nalaze žene, koje nakon izbora ne žele da se bave politikom.

Po kosovskim zakonima treća osoba mora da bude suprotnog pola, I ako žena izađe sa liste, njeno mesto će preuzeti druga žena, a ne muškarac, kao što je slučaj kada se ovaj proces vodi po srpskim zakonima. Takođe, predizborna tišina po kosovkom zakonu traje 24sata, a u Srbiji 48 sati.

Na debati je istaknuta I činjenica da po kosovskim zakonima osobe iz nevladinog sektora, međunarodne zajednice, I političkih grupa, imaju ista prava kao birački odbor.

Debata je održana u okviru projekta “Povećanje učešća žena na mestima odlučivanja I  politici”, koji finansira USAID/ATRC.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."