Sporazum o uzajamnom priznavanju diploma stupio na snagu

Sporazum o uzajamnom priznavanju stručnih i akademskih diploma koji su potpisali Beograd i priština danas je stupio na snagu, saopštila je Kancelarije EU na Kosovu.

„Diplome će u početku potvrđivati organizacija koju odabere EU. Nakon ovog potvrđivanja, zahtev za priznavanje može se podneti relevantnim institucijama svake od strana. Priznavanje će biti podeljeno na stručno i akademsko. Stručno priznavanje će vršiti odgovarajući organi vlasti, u roku od najviše 90 dana nakon dobijanja zahteva i uz naknadu od najviše 50 evra ili ekvivalentan iznos“, nabvosu se u saopštenju za javnosti i dodaje da će se stručno priznavanje smatrati dovoljnim za mogućnosti zapošljavanja, uključujući i zapošljavanja u organima vlasti.  Akademsko priznavanje biće potrebno samo radi nastavka studija, a procedure će zavisiti individualno od institucije visokog obrazovanja i njihov rok će biti pet meseci.

Kancelarija EU dodaje da obe strane priznati sve ranije priznate potvrde Evropske asocijacije univerziteta (EUA). Diplome koje je ova organizacija već potvrdila mogu se direktno podneti na priznavanje od 4. aprila 2016. godine. Takođe, sva ranija priznavanja diploma tretiraće se kao validna.

Sopšteno je i da su strane saglasne da prošire delokrug sporazuma iz 2011. godine tako što će obuhvatiti sledeće stepena obrazovanja: visoko obrazovanje (diplomirani student, master i doktor nauka) i preduniverzitetsko obrazovanje  (osnovno, srednje, strukovno obrazovanje i peti stepen kvalifikacija prema Evropskom okviru kvalifikacija).

Comments