Vulović: Nema transparentnosti bez političke volje

NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC)  danas je u Kosovskoj Mitrovici predstavila rezultate i dostignuća projekta „Civilno društvo za transparentnu vladavinu na severu Kosova“.

Pored toga, održana je i debata  na kojoj su panelisti bili predsednica SO Severna Mitrovica Ksenija Božović i gradonačelnik Zubinog Potoka Stevan Vulović. Ispred ACDC-a, projekat je predstavio Dušan Radaković.

Tokom trajanja projekta, ACDC je usko sarađivao sa četiri Skupštine opštine sa severa Kosova, Antikorupcijskom agencijom Kosova, Ombdusmanom i ostalim institucijama.

„Transparentnost je tema koja iziskuje veliki rad, i to je velika novina za sve nas na severu Kosova“, ocenio je Dušan Radaković ispred ACDC-ja.

„Potpisali smo memorandume sa gradonačelnicima četiri opštine sa Severa i to su prvi memorandumi koje su gradonačelnici potpisali javno. Uhvatili smo se u koštac sa ovim problemom u cilju boljeg rada naših opština“, rekao je Radaković i dodao da je ACDC prva organizacija na Kosovu koja je potpisala memorandum sa Antikorupcijskom agencijom.

Vulović je istakao da transparentnost ne može postojati, ako ne postoje institucije i politička volja, što, kako kaže, na severu Kosova nije slučaj. On je oštre kritike uputio i na račun centralnih vlasti u Prištini, za koje kaže da nemaju sluha ni za kakvo mišljenje koje dolazi sa Severa.

„Transparentnost dolazi sa vrha vlasti i ide piramidalno. To ne može nikada da se reši, dok god nema političke volje,i dok se ne naprave institucije“, ističe Vulović.

Projekat „Civilno društvo za transparentnu vladavinu na severu Kosova“ realizovan je od 1. juna 2015. do 31. marta 2016. Godine, a podržala ga je Britanska ambasada.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."