Opština Severna Mitrovica maksimalno iskoristila budžet za 2015. Bezbednosna situacija stabilna

Budžet opštine Severna Mitrovica za proteklu godinu iskorišćen je maksimalno u svim kategorijama, osim kada su u pitanju plate i dnevnice za radnike prosvete i zdravstva, ocenila je danas  Adrijana Hodžić, šefica Administracije pri Opštini Severna Mitrovica.

Nakon 24. redovne sednice SO Severna Mitrovica, na kojoj se najviše raspravljalo o Finansijskom izveštaju o radu opštine za proteklu godinu,  ona je izjavila da je opština privela kraju brojne infrastrukturne projekte i pomogla 50 porodica.

„Opština je uspela da sakupi više od 27 hiljada evra, I ta suma će biti raspoređena u kategorije Robe I usluge I Subvencije. Jedan od većih projekata koje smo finansirali jeste izvođenje radove u Tehničkoj školi, gde je zamenjena stolarija I krov, I gde se radi na podovima. Započeti su I radovima u školi “Branko Radičević”, rekla je Hodžić I dodala da je Opština  finansirala I obnovu svlačionica u OŠ “Sveti Sava” I opremila ove škole klupama, kompjuterima I drugim neophodnim inventarom. Ona je istakla da je posebna važan podatak da je Zdravstveni centar dobio savremene aparate, koji će pomoći u boljem lečenju pacijenata.

Takođe, Opština Severna Mitrovica renovirala je 50 domova socijalno ugorženih porodica, od toga 27 srpskih, 13 albanskih, 8 bošnjačkih, 1 romska I 1 goranska porodica.

Na sednici je bilo reči I o bezbednosnoj situaciji u opštini Severna Mitrovica. Na ovu temu govorio je komandir Policijske stanice Sever Goran Živković, koji je ocenio da je situacija stabilna.

“Bezbednosna situacija je na zadovoljavajućem nivou. Prošle godine imali smo 416 registovanih slučajeva, a 2014. godine je bilo 473 slučaja ”, rekao je Živković I dodao da je procenat rasvetljenih slučajeva iznad 50%. On je istakao da bez obzira na smanjen broj krivičnih dela, krađa ostaje I dalje najčešći problem Policije.

Takođe, on je napomenuo da u odnosu na 2014. Kada je u Severnoj Mitrovici počinjeno 3 ubistva, u protekloj godini nije bilo takvih slučajeva.

Comments