OEK Sinergija organizuje “Nedelju prava žena”

Omladinsko-edukativni klub Sinergija izdao je saopštenje povodom Međunarodnog dana žena 8. marta,u kome aktivisti ove organizacije izražavaju posebno zadovoljstvo što je, kako kažu „ naša javnost animirana u cilju promocije Međunarodnog dana žena, 8. marta“. U saopštenju dalje stoji da  ostaje da verujemo da će čitavo društvo nastojati da prava žena poštuje svakog dana u godini, ne čekajući da ih na to podseti jedan 8. mart.

„Žao nam je da potrošačko društvu nastoji da iskrivi poruku 8. marta pretvarajući ga u nešto sasvim drugo, i skrećući sa teme, a to su prava i položaj žena u društvu. Imajući ovo u vidu, naša organizacija će organizovati seriju aktivnosti pod nazivom „Nedelja prava žena“, sa ciljem očuvanja onoga što 8. mart simbolizuje, a to je poštovanje prava žena, i njihovo unapređenje. Osnov svih aktivnosti će biti podsećanje muškaraca da daju svoj doprinos unapređenju položaja žena i poštovanju njihovih prava, kao i osnaživanje žena u cilju borbe za ostvarenje prava koja im pripadaju“, navodi se u saopštenju.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."