SO Zvečan usvojila predlog izmena i dopuna budžeta za 2016. godinu

Na prvoj, hitnoj sednici SO  Zvečan u 2016. godini, odbornici su usvojili predlog  izmena i dopuna opštinskog budžeta za ovu godinu. Prema rečima gradonačelnika ove opštine Vučine Jankovića, došlo je do nesporazuma sa Minitarstvom finansija u Prištini oko toga, po kojoj okružnici je budžet trebalo usvojiti ali ono  što je bitno jeste da je budžet neizmenjen već je samo izvršena preraspodela sredstava po kategorijama. “Celokupna suma je ista ali se sredstva preraspodeljuju po kategorijama. Ukupan budžet za 2016. iznosi 1.722.224 evra sa tim što ostaje obaveza Prištine  da  sredinom godine, kada bude rađen rebalans budžeta, dobijemo dodatna sredstva tako da će ovaj budžet biti isti kao prošli”, kaže Janković i dodaje da to praktično znaći da se ovaj budžet usvaja za period do juna meseca. .Prema ovoj okružnici, raspodela budžeta podrazumeva da se za plate 342. zaposlenih izdvaja 1.378.578 evra, na robe i usluge otići će 160.772,  na opštinske rashode 60 000, za subvencije se izdvaja  65.767 a za kapitalne investicije  57.107 evra.

Sednici je od 19, prisustvovalo 14 odbornika.  Izostali su odbornici Gi SDP.

Comments