Osam ugovora o stručnom osposobljavanju za mlade iz Kosovske Mitrovice

Osmoro nezaposlenih, mladih ljudi potpisalo je danas ugovore o stručnom osposobljavanju sa Privremenim organom opštine Kosovska Mitrovica. Ugovori, koji su rezultat saradnje opštine i Nacionalne službe za zapošljavanje,  glase na godinu dana i za to vreme, ovi ljudi će steći osnovna praktična znanja neophodna za  dalje radno angažovanje, istakao je predsednik Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić.  On je naglasio da je u 2015. godini u opštini Kosovska Mitrovica i svim preduzećima čiji je osnivač opština, zaposlenje pronašlo 229 ljudi. „Vodimo računa da podjednako budu zastupljene sve grupe – i sa visokom i sa srednjom stručnom spremom“, naglasio je  iSpirić i najavio da će i u 2016. godini, opština sprovoditi Strategiju zapošljavanja  i angažovanja lica sa evidencije NSZZ kroz stručno osposobljavanje a biće otvoren i Savetodavni centar za  pomoć mladima u traženju posla. Ovo je već treća godina kako Opština i NSZZ sprovode program aktivnog zapošljavanja kroz Lokalni  akcioni plan zapošljavanja, podsetio je načelnik Opštinske uprave Saša Petrović. On je, čestitajući mladim pripravnicima, rekao da samo od njih i od njihove ambicije zavisi da li će se sve završiti na pripravničkom stažu, ili će svojim zalaganjem prokrčiti sebi put ka ozbiljnijem radnom angažmanu. „Iz prethodnih generacija, dobili smo zaista kvalitetan  mladi kadar koji se dokazao.Ovo možda izgleda kao mali korak, jer se ne uplaćuje staž, imate samo osiguranje od povrede na radu i izvesnu novčanu naknadu, ali samo od vas će zavisiti da li će se sve ovo završiti ovim ugovorom“, rekao je Petrović.   Predsednik Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić je dodao i to da je budžet za 2016. godinu odobren, da će biti mnogo projekata i da je to najbolji pokazatelj da je država Srbija tu da ostane.

Comments