Prevencija, faktori rizika i lečenje dijabetesa

Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje u Kosovksoj Mitrovici u saradnji sa Domovima zdravlja Zvečan i Kosovska Mitrovica, organizuje predavanje za obolele od dijebetisa kao i sve zainteresovane građane na temu, „Prevencija, faktori rizika i savremene metode lečenja šećernje bolesti“ Predavač je dr. Bratislav Milovanović, specijalista endokrinologije iz Specijalizovane bolnice Merkur iz Vrnjačke Banje. Događaj je najavila i o tome za naš program govorila, jedan od inicijatora dr. Biserka Vučinić, rukovodilac centra za promociju zdravlja u Zavodu za javno zdravlje u Kosovkoj Mitrovici.

Uglavnom prednjače kardiovaskularne bolesti  ali  ta  incidenca, kada je u pitanju šećerna bolest  na godišnjem novou  dostigne  broj od  18000 obolelih ,prema podacima  Instituta  za  Javno  zdravlje “Milan Jovanović  Batut”,kaze  Dr Biserka Vučinić  rukovodilac  Centra za promociju zdravlja  mitrovačkog  Zavoda  za Javno  zdravlje.To je razlog  što smo  izabrali ovu  temu  za  predavanje  obolelima  od  dijabetesa i svim  zainteresovanim gradjanima ,jer je ova  bolest u  ekspanziji , teška , neizlečiva I  sistemski poremećaj  sa  trajnim  povećanjem  glukoze u krvi.Cilj nam je  da ukažemo  na  mogućnost  prepoznavanja  svih  faktora  rizika u  fazi  kada  još  nije  došlo do  bolesti  tj  kada  još  može  da  se predupredi , to  je  ono  što  centar  za promociju  zdravlja  radi , istakla je  dr. Vučinić  i  pozvala  sve  zainteresovane  da  prisustvuju  sutrašnjem  predavanju .

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."