Studentska akcija “Kosmetu na poklon”

Studenti Pravnog fakzulteta sa više univerziteta u Srbiji, pokrenuli su zajedničku hzmanitarnu akciju pod nazivom “Kosmetu na poklon”. Akcija, koja se sprovodi  pod motoom “Pokrenuli su se studenti, pokreni se i ti”, ima za cilj pomoć porodilištu u Kosovskoj Mitrovici, kroz donacije pelena, spavaćica i ostalih potrepština   i prikupljanje slatkih paketića za mališane sa Kosova i Metohije. Dosad, akciji su se priključili pravni fakulteti iz Kosovske Mitrovice, Sombora, Novog Sada, Kragujevca, Niša, Novog Pazara… Akcija će trajati do kraja decembra a tokom januara studenti će obići mališane i podeliti pakiteće. U Kosovskoj Mitrovici, akciju sprovodi Studentski parlament prištinskog Univerziteta.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."