Nezaposlenost – glavni problem osoba sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Opština Kosovska Mitrovica i  Centar za edukaciju tehničko i umetničko stvaralaštvo, organizovli su danas susret predstavnika institucija, organizacija i volontera sa osobama sa invaliditetom. Cilj akcije je da se građani podsete na položaj , prava i potrebe osoba sa invaliditetom i njihovo uključivanje u svakodnevni društveni život.  Nezaposlenost je prepoznata kao problem broj jedan.

Igor Đurić živi u Kosovskoj Mitrovici. Do 2008. živeo je životom zdravog, mladog čoveka. Jedna saobraćajna nesreća promenila mu je život u potpunosti. Na današnji dan on poručuje poslodavcima da osobe sa invaliditetom nisu kolateralna šteta, već normalne osobe koje mogu biti produktivne  samo ukoliko im se pruži šansa. “Apelujem na sve poslodavce da nam pruže šansu. Neće se pokajati. Imaće prihode ne samo rashode. Apelujem na društvo da nam omogući  da imamo normalno lečenje I obrazovanje.  Gledajte nas kao normolne ljude. Ne razlikujte nas od drugih, ako možete”, poručuje Igor.

Uprkos svim dokumenmtima koja se donose na svetskom i drzavnom nivou, prava osoba sa invaliditetom se generalno ne postuju, kaže sekretar Narodne tehnike Nada Vučić, koja je  organizator današnjih aktivnosti ali i jedna od retkih koja je potrebe ove osetljiover populacije prepoznala i iz petnih žila se trudi da im pomogne.

“Od oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulturnog, ekonomskog, političkog – kakvog god uključivanja u društveni život, postoje slabosti. Osobe sa invaliditetom nisu dovoljno uključene u društveni život. Radimo na podizanju njihovih kapaciteta u obrazovnom ali i pravnom smislu. Naravno, tražimo podršku svih institucija da nam pomognu, pre svega tako što će što više osoba sa invaliditetom uključiti u svoje programe. I tek onda ćermo moći da kažemo da smo, kao društvo, postigli neki napredak”, rekla je Vučićeva.

Savetnik za nezaposlen lica i osobe sa invaliditetom u NSZZ – filijala Kosovska Mitrovica Suzana Mrkic kaže da se na evidenciji mitrovačke filijale trenutno  nalazi 40 osoba sa invaliditetom. Njihov radni nagažman ostavruje se pre svega kroz javne radove, kaze Mrkiceva. “Uključivanjem u naše programe aktivne mere politike zapošljavanja, angažovano je – za prvi javni rad, dvanaest  lica sa invaliditetom, od prvog do četvrog stepena stručne spreme. Ove javne radove NSZZ realizovala je u saradnji sa Narodnom tehnikom. U drugom krugu javnih radova, angažovali smo pet osoba sa invaliditetom. Da bismo pomogli, moraju da se jave poslodavci voljni da ih zaposle”, kaže Mrkićeva.

Prema zakonu, sve javne i private firme I  institucije, dužne su da na dvadeset potpuno radno sposobnih radnika, zaposle jednu osobu sa invaliditetom. Ukoliko se o ovu obavezu ogluše,  dužni su da plate penale. Sredstva sakupljena ovim kanalima se usmeravaju ka organizacijama koje se bave pravima osoba sa invaliditetom tako da je to jedan besmisleni,  zatvoreni krug gde umesto satisfakcije što je uhlebio jednog čoveka, poslodavac dobija novčanu sankciju.

Sastanku su prisustvovali, pored predstavnika Nacionalne sllužbe za zapošljavanje, predstavnici Ustanove za omladinu, sport i specijalizovane usluge,  nekoliko nevladinih organizacija i UNMIK-a.

Nakon sastanka,  akcija je nastavljena  na trgu Šumadija gde su volonteri Centra delili bedževe i flajere građanima.

 

2015-12-03 10.14.34 (1)

 

2015-12-03 10.14.34

 

Comments