Osobe sa invaliditetom nevidljive društvu

Panel diskusija “Dečija prava, ljudska prava i prava osoba sa invaliditetom“ održana je večeras na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Na debati čiji je organizator UNICEF, učinjen je poseban osvrt na prava osoba sa invaliditetom. Zaključeno je da se ova grupacija svakodnevno bori sa predrasudama i nepoštovanjem zakona. Prava im često odriču i oni bivaju sklonjeni na društvenu marginu, uprkos svim postojećim mehanizmima koji postoje kako bi predupredili diskiminaciju.
Direktorska kancelarije UNICEF-a u Zvečanu Ivana Milosavljević kaže da su deca koja su najugroženija, ujedno i najnevidljivija društvu.“
„Ispred nas postoji još puno zadataka, kojima ćemo se posvećivati u narednom periodu“, rekla je Milosavljević, koja se posebno osvrnula na prava osoba sa invaliditetom, i istakla da prema nekim procenama, čak 15% čovečanstva čine ova lica.
„Sutra obeležavamo 3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Konvencija o pravima osoba sa inavliditetom donesena je 2006. godine i ona poziva sve zemlje da obezbedi ovim licima jednako pravo na učešće u društvu i jednako ostvarene ljudskih prava“, istakla je Milosavljević.

Na debati čiji su učesnici bili učenici Gimnazije i Srednje tehničke škole Mihailo Petrović Alas, Aleksandra Lazarević i Nikolaj Zaporožac, kao i studentkinja Filozofskog fakulteta Tamara Dobrić, umnogome se osvetlio probem osoba sa invaliditetom koje pohađaju nastavu u ovim ustanovama.
Na debati je istaknuto da je Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici školske 2015/2016. upisao dve osobe sa invaliditetom, kao i da studenti iz ove grupacije pohađaju i više godine studija na različitim studijskim programima.
„Širimo misiju o potrebama za razumevanju ove dece. Ona nemaju posebne potrebe, oni imaju iste potrebe i želje kao i svi, ali tu postoje i oteževajuće okolnosti. Mi to razumemo kao našu misiju. Želimo da damo najviše što možemo kako bi se ta deca osećala ravnopravno i dobrodošlo. Mi školujemo različite kadrove. Uveli smo kao nastavni predmet Pedgoški rad sa decom sa posebnim potrebama kako na osnovnim, tako i na master studijama. Idemo u korak sa time. To su počeci, ali naša otvorenost nije sporna“, ističe dekan fakulteta prof. dr Branko Jovanović.Ljubiša Baščarević iz Kancelarije visokog komesara za ljudska prava smatra da je na Kosovu situacija relativno loša kada je u pitanju položaj osoba sa invaliditetom, ali da nakon donošenja Akcionog plana za primenu Strategije za zaštitu prava lica sa posebnim potrebama u periodu od 2013. do 2023. godine, postoji prostor da se položaj ove grupacije poboljša.

 

2013-12-medjunarodni_dan_osoba_sa_invaliditetom_531234656                            disable

Comments