Glas žena daleko se (ne) čuje

U organizaciji NVO Centar za zastupanje demokratske kulture , danas je u Kosovskoj Mitrovici održana panel-diskusija na kojoj je raspravljano o položaju žena u organima upravljanja. Panelisti su bili Blagica Radovanović, odbornica SO Zvečan, Danijela Vujičić, odbornica SO Severna Mitrovica i Stevan Vulović, gradonačelnik opštine Zubin Potok. Opšti zaključak diskusije je da se glas žena u organima upravljanja ne čuje dovoljno, i da  zakonsku kvotu od 30 %  čine žene koju su često samo „slovo na  papiru“.

Radovanović  je ocenila da je položaj žena u SO Zvečan na margini. Iako zakonski žene moraju činiti 30% odborničkog saziva, ona ističe da je ta brojka formalnog karaktera, i da se glas žena ne čuje dovoljno.

„U pitanju je politička situacija u kojoj se nalazimo, ali i nedovoljni kapaciteti žena, i nedovoljna zainteresovanost da se bave politikom. Žene moraju da se nauče veštinama kako da se zalažu za svoja prava. Ako imate mnogo žena u organima upravljanja, onda imate dobro razvijeno društvo“, smatra Radovanović.

Vujičić kaže da na Kosovu ima veoma malo žena u organima upravljanja.

“Borim se za to da žene ne budu prisutne samo statistički, kada su izbori da se zadovolji forma, da budu onih 30 % u skupštini, kako zakon nalaže”, kaže Vujičić.

“U zakonskom smislu, to kod nas nije problem. Mi težimo evropskim vrednostima, ali moramo da se pomirimo i sa našom tradicijom. Moramo da se borimo protiv stereotipa. Ženama treba dati šansu I svaka žena može biti korisna društvu u oblasti kojom se bavi”, navodi Vujičić.

Menadžer projekta  Srđan Simonović ističe da  trenutna društvena situacija ne pogoduje ženama koje žele da se finansijski osnaže.  On ističe da je i sama panel-diskusija održana u cilju podizanja svesti društva po ovom pitanju.

“Da bi se jedna žena razvila I postala ekonomski samostalna, mora biti prisutna u organima upravljanja, kako bi sama mogla da upravlja svojim postupcima, I sama donosila svoje odluke”, podvukao je Simonović.

Panel-diskusija održana je u okviru projekta „Podizanje javne svesti o pravu svojine žena“, koji je podržao USAID i ATRC.

Fotografija1573 Fotografija1577

Comments