Centar za orijentaciju društva predstavio dosadašnje rezultate projekta ” Zajednički glas”

U okviru projekta “Zajednički glas” koji sprovode Centar za orijentaciju društva (COD) u saradnji sa organizacijama Centar za mir I toleranciju (CPT) I Budućnost bez straha (FWF) a uz podršku Kancelarije EU na Kosovu, danas je u prostorijama EU info centra u Kosovskoj Mitrovici održan drugi od planirana tri okrugla stola na kojima su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta.
Takođe se debatovalo u okviru pet ključnih pitanja za srpsku zajednicu na Kosovu koja su definisana u dosadašnjem procesu realizacije projekta a to su obrazovanje, zdravstvo, ekonomski razvoj, socijalna zaštita I zaštita zajednice.
Sanja Lazarević menadžer projekta ispred organizacije COD koja je glavni nosilac projekta rekla je između ostalog da projekat “Zajednički glas” ima za cilj da okupi sve relevantne aktere iz srpske zajednice da zajedno rade na pet definisanih prioritetnih pitanja – obrazovanje, zdravstvo, ekonomski razvoj, socijalna zaštita I zaštita zajednice, da odrade analizu stanja na terenu I daju svoje predloge.
“Znamo svi da imamo dva sistema – da imamo institucije Republike Srbije I institucije Kosova. Mi želimo da ovom analizom kažemo kakvo je pravo stanje u svakoj od tih institucija I da damo neke konretne predloge za njihov dalji razvoj. Da li će integracija prouzrokovati nedostatak radnih mesta, otpuštanje velikog broja radnika, da li sistem obrazovanja mora da potpadne pod sistem Republike Srbije itd. ” – podvukla je Lazarević.
Nakon ove analize u kojoj učestvuju naši političari na lokalnom I centralnom nivou, nevladine organizacije I pojedinci I intelektualci koji su stručni u ovim oblastima kasnije će biti formirane radne grupe koje će raditi na programima, merama I konkretnim projektima koji bi se kasnije sprovodili.
Lazarević je istakla da platforma koja će biti proizvod tih radnih grupa ima za cilj upravo lobiranje I zagovaranje identifikovanih programa, politika I mera.
“To će se provesti kroz određene aktivnosti koje su predviđene projektom, to su mini grantovi koje ćemo dodeljivati nakon izrade platforme , to će biti mali grantovi koji će iamti za cilj da prikažu javnosti da naši programi jesu ostvarljivi I da se implementacija može izvršiti sa malim sredstvima.
Dalje, imaćemo jednu lobi posetu Briselu , u institucijama EU, koja će imati za cilj da se naše politike I programi predstave na najvišem nivou I da se lobira na najvišem nivou da se oni uvaže I implementiraju u budućnosti” – kazala je Lazarević.
Ona je napomenula da nakon završetka ovog projekta ne bi trebalo da se stane sa ovim već da svi učesnici u programu – političari, nevladine organizacije , pojedinci I svi koji žele da iskoriste platform, mogu to uraditi tako što će je koristiti kada budu aplicirali za programe, projekte, mogu je uvrstiti u svoje politike, političari mogu da traže izmene zakona, podršku na lokalnom nivou itd.
Lazarević je kazala I da će platforma biti predstavljena I kosovskoj i Vladi Republike Srbije, svim međunarodnim organizacijama, ambasadama na lokalnom, centralnom nivou.
Platforma ima za cilj da osmisli programe za narednih pet godina.
Projekat traje do juna sledeće godine.2015-11-11 12.13.10

Comments