OTVOREN CENTAR GRAĐANSKE ENERGIJE

U Kosovskoj Mitrovici , danas je zvanično počeo sa radom Centar građanske energije. Centar će stojati na raspolaganju svim organizacijama i pojedincima kao mesto gde će se u budućnosti organizovati događaji koji za cilj imaju jačanje dijaloga kao diplomatskog , demokratskog i jedinog ispravnog modusa za rešavanje problema. Reč je o zajedničkom projektu KFOS-a (Kosovske fondacije za otvoreno društvo) i NVO Aktiv .
Izvršni direktor Kosovske fodacije za otvoreno društvo Ljuan Šlaku istakao je da civilni sektor ima nezamenljivu ulogu u razvoju svake društvene zajednice.
„Dolazi vreme kada takozvani treći sektor, civilni sektor, kojem pripadaju ne samo nevladine organizacije, nego i svaka građanska inicijativa, formalna ili neformalna, mora biti još aktivniji i doneti novu energiju, koja će biti lako prepoznatljiva, jer će pružiti novi i konstruktivni diskurs i nove inicijative za dalju demokratizaciju ovog društva. Mi, i naše kolege iz nevladinog sektora, mislili smo da je najbolji način za podržavanje ovakvih inicijativa, da se osmisli i opremi jedan ovakav centar – Centar građanske energije, koji će imati za prioritet da ojača demokratske principe i stvori uslove za dijalog između različitih socijalnih grupa, kako bi se što više približili standardima Evropske unije. Ubeđen sam da će ovaj centar moći da se lako poveže sa raznim akterima na različitim nivoima, od pojedinaca do institucija, jer će tako biti moćniji, snažniji i uticajniji.“ rekao je Šlaku.
Nevladina organizacija Aktiv brinuće o svakodnevnim aktivnostima Centra građanske energije, a izvršni direktor NVO Aktiv Miodrag Milićević kazao je da su vrata centra uvek otvorena za sve inicijative.
„Ovo je društveni prostor u kome ćemo negovati otvoren, iskren i civilizovan dijalog o našem životu, životu Srba na Kosovu, dijalog između nas samih i dijalog sa našim komšijama Albancima. Negovaćemo reči koje pozivaju na razum, toleranciju, prosperitet i jednakost, i pokušaćemo da odavde šaljemo poruke koje će čuti svi oni kojima je data moć da odlučuju o našim životima. Ono što želim da naglasim jeste da ovo nikako nije Centar KFOS-a i Aktiva, već Centar svih nas. Otvoreno mesto za ljude otvorenog uma, ljude i organizacije koje žele da odgovorno rade za dobrobit običnog čoveka na Kosovu. Takve inicijative će bez sumnje imati prostor da predstave svoje ideje, ili preko nekog od naših programa, ili preko njihovih sopstvenih inicijativa, za koje su vrata ovog Centra uvek otvorena”, rekao je Milićević.
Dva puta mesečno, prostor Centra građanske energije, izgrađen da bude multifunkcionalan, pretvarače se u TV studio iz kojeg će se širom Kosova i regiona emitovati emisija “Sporazoom”. Izvršna produkcija emisije pripala je Fondaciji Dokukino.
Centar se nalazi u ulici Kralja Petra u nekadašnjoj zgradi IBCM-a.

 

Comments