EU Info Centar proslavio treći rođendan

Informativni kulturni centar EU u Kosovskoj Mitrovici obeležio je danas tri godine rada. Od juna 2012. do danas, u prostorijama EU info centra održano je oko 300 događaja najrazličitijeg sadržaja. Mladi, vredni ljudi koji rade u ovom centru, spremno izlaze u susret svim organizacijama i pojedincima koji imaju kreativne i smislene ideje .
U njihovoj režiji, organizovano je oko 120 događaja a kako kaže menadžer Centra Milan Milosavljević, imali su odličnu saradnju kako sa javnim sektorom tako i sa civilnim društvom. “Naša glavna ideja koju pratimo od početka rada EU Info centra, jeste da vrednosti Evropske unije približimo zajednici a sa druge strane da Evropskoj uniji i približimo neke teme koje su bitne našoj zajednici. Radimo na toma da poboljšamo protok informacija između naše – lokalne zajednice i medjunarodne zajednice”, kaže Milosavljević.


Govoreći o saradnji sa EU Info centrom, novinar portala Kossev Ana Marija Ivković rekla je da je EU Info centar prvi vidljivi trag prisustva Evropske unije na severu Kosova. “ Moram da primetim da Kancelarija Evropske unije na Kosovu nije nužno ta koja je doprinela da se poboljša imidž EU na severu. To je učinio EU Info centar i one organizacije koje su u saradnji sa ovim Centrom organizovale mnoštvo događaja u ovom prepoznatljivom prostoru”, dodala je Ivković i na račun Kancelarije EU u Prištini iznela kritiku da se saradnja ove ustanove sa medijima odvija jako teško i da se na neke reakcije i izjave čeka izuzetno dugo.


EU Info centar ima važnu ulogu kada je u pitanju promovisanje ljudskih prava u ovom delu Kosova, rekao je ovom prilikom Ljubiša Baščarević iz Kancelarije visokog komesara UN za ljudska prava koja je u saradnji sa Centrom organizovala niz događaja . “Ovaj centar odiše mladošću i to je najbolji pokazatelj da je uspeo da promoviše te evropske ideje i vrednosti u jednom – ne baš povoljnom okruženju koje je godinama bilo pod velikim političkim pritiskom”, kaže Baščarević.

 

 

 

Comments