Dodeljene nagrade za najbolje novinarske priče o siromaštvu

Agencije tima Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNKT) u partnerstvu sa Udruženjem novinara Kosova (AJK) obeležava uručila je juče u Prištini nagrade za najbolje novinarske priče na temu siromaštva na Kosovu.
Od 24 kandidata, ove godine za nagradu je konkurisalo samo dva srpska novinara. Predsednik udruženja novinara Srbije registrovanih na Kosovu, Budimir Ničić, kaže za program Radio Kosovske Mitrovice da on ne sumnja u profesionalnost žirija, te da u ovom trenutku razlog male brojnosti srpskih novinara na ovom konkursu možemo tražiti u sveopštoj politizaciji tema.
Ničić je podvukao da je ovo prva godina kada na konkursu nije nagrađen neki srpski novinar .

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."