Počeli radovi na glavnom ibarskom mostu

Postavljanjem metalnih tabli  koje će zatvoriti glavni ibarski most u Kosovskoj Mitrovici, danas je počela njegova dugo najavljivana revitalizacija.

Na južnoj strani grada okupilo se oko 300 posmatrača, dok na severnoj strani, sem velikog broja novinarskih ekipa, nije bilo masovnijeg okupljanja građana. Početak radova osiguravaju pripadnici KFOR-a i KPS-a. Osim neuspešnog pokušaja male grupe mladića koji su sa južne strane grada pokušali da uđu na most, nije bilo incidenata.

Gradonačelnik južne Mitrovice Agim Bahtiri izjavio je danas na glavnom ibarskom mostu da će radovi koji se sprovode doneti dobro građanima sa obe strane. On se zahvalio gradonačelniku Severne Mitrovice Goranu Rakiću na saradnji tokom dosadašnjeg procesa. Gradonačelnik Goran Rakić, kao ni drugi predstavnici lokalne samouprave nisu danas prisustvovali otpočinjanju radova na revitalizaciji mosta.

Glavni most na Ibru, po dogovoru postignutom 25. avgusta  u Briselu, biće otvoren u junu 2016. godine. Radove finansira EU, a izvodi albanska firma Jehona.

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."