Međunarodni dan borbe protiv siromaštva – 17. oktobar

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva 17. oktobra se obeležava u celom svetu, a među najugroženijima u Srbiji su mnogočlane porodice, nezaposleni i osobe sa invaliditetom.

Problemom siromaštva najčešće su pogođena deca do 14 godina i stariji u ruralnim područjima, ali i mnogočlane porodice, nezaposleni, samohrani roditelji, kao i osobe sa invaliditetom i porodice u kojima oni žive.
Srbija Međunarodni dan borbe protiv siromaštva obe godine dočekuje uz 86.000 korisnika novčane socijalne pomoći i oko 100.000 ljudi koji žive ispod granice siromaštva.

Podaci Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike pokazuju da je glavni uzrok siromaštva nezaposlenost, i da je broj siromašnih veći u selima nego u gradovima, rečeno je Agenciji Beta.

Upravo zbog toga Ministarstvo najavljuje mere i politiku zapošljavanja, a cilj je i da predstavnici centara za socijalni rad budu što više na terenu, u selima jer veliki broj ljudi i ne zna prava iz oblasti socijalne zaštite.

Pored višečlanih porodica sa decom, u riziku od siromaštva su i samohrani roditelji s jednim detetom ili više dece.

Oko trećine domaćinstava ispod linije siromaštva nemaju vodovodne instalacije u kući, odnosno stanu, a oko polovine nemaju toalet, kao ni kupatilo. Jedna trećina tih
domaćinstava izdvaja više od polovine svojih prihoda za troškove stanovanja.

Pored povećanja budžetskih izdvajanja za najugroženije građane, potrebno obezbediti ključne uslove poput kvalitetne brige o deci, kvalitetnog obrazovanja i zaštite dečijih
prava.

Comments