NVO SANTA MARIJA I EU INFO CENTAR OBELEŽILI MEĐUNARODNI DAN ŽENE NA SELU

12115839_10153689173155536_3347478908337476421_n

Povodom Međunarodnog dana žena na selu, NVO Santa Marija i Informativni kulturni centar EU, organizovali su danas  predavanje na temu “Položaj žena na selu”. O tome sa kakvim problemima se suočavajau seoske žene konkretno  u Ibarskom Kolašinu, govorila je Daniela Milić,  aktivistkinja NVO Santa Marija. Kao žena koja živi na selu I bavi se poljoprivrednim poslom, mogu da kažem da  je ženi na selu veoma teško.  Selu je teško pa sa njim i ženi u njemu, kaže Milićeva. Daniela dodaje  da, da bi se njihov  položaj na selu popravio, žene najpre moraju da se informišu. “One ne znaju svoja prava. Žene su nam nedovoljno informisane, nedovoljno zastupljene u aktivnostima u kojima bi mogle da budu vidljive. Na selu, žena kao da je stidljiva. Nema hrabrosti da iznese svoje znanje i umeće i zato ostaje neprepoznatljiva”, kaže Milićeva. Nepostojanje ekonomske samostalnosti, nesređeno penzijsko osiguranje, nipodaštavanje \enske dece prilikom ostvarivanja naslednog prava, problemi su koji se zasad prepoznaju kao najalarmantniji i na kojima se mora raditi.  Međunarodni dan žena sa sela je ustanovljen od strane nekoliko međunarodnih NVO na 4. Svetskoj konferenciji Žena Ujedinjenih Nacija u Pekingu 1995. godine kada se i naša vlada obavezala da ženama na selu obezbedi ravnopravan pristup i potpuno učešće u strukturama i učini vidljivim njihove potrebe i mogućnosti u kreiranju razvojnih politika sela.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."