Kosovska Miitrovica: 45 lica angažovano kroz javne radove

Predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) filijala Kosovska Mitrovica i opštine Kosovska Mitrovica dodelili su danas ugovore za 45 lica sa područja Kosovske Mitrovice angažovanih na projektima javnih radova. Vrednost projekata je oko 6,6 miliona evra.

Predsednik Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić kaže da su javni radovi samo najava drugih ozbiljnijih projekata.

“Naš cilj jesu mladi ljudi, koji su socijalno ugroženi, a koji žele da budu aktivni i da se bore za svoje mesto u društvu. Od 2014. godine smo uposlili preko 200 ljudi, što preko javnih radova koji traju tri meseca, što preko povremenih-privremenih poslova koji mogu da se ugovore nakon završetka određenih projekata. Ovo je samo jedan od seta mera i programa kojim Opština želi da pomogne u rešavanju problema nezaposlenosti”, istakao je Sprić.

U toku ove godine, NSZ je u saradnji sa lokalnom samoupravom  stvorila uslove za angažovanje 45 nezaposlenih lica sa teritorije opštine Kosovska Mitrovica.

Nataša Milenković iz NSZ- filijala Kosovska Mitrovica kaže da javni radovi predstavljaju meru aktivne politike zapošljavanja koja omogućava angažovanje prvenstveno teže kategorije nezaposlenih lica, ali i omogućava realizaciju projekata koji su od opšteg društvenog interesa.

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."