Drži nas svetinja

“Politika u Bogorodivi Ljeviškoj u Prizrenu (Piše: Živojin Rakočević) Teško je danas naći u svetu jednu tako lepu crkvu u koju dolazi manje ljudi i u kojoj je život snažno povezan sa svetim i istorijskim ličnostima sa njenih zidina. „Idemo brate”, kaže visoki sveštenik sa svežnjem ključeva u rukama. Otvara prvu bravu na ogradi sa […]