Očišćeno groblje u Nerodimlju kod Uroševca – prognani Srbi se nakon 25 godina vratili korenima

Dvadeset pet godina od izgnanstva, raseljeni Srbi i parohijski sveštenik očistili su groblje u Nerodimlju kod Uroševca. Planiraju da se kraj posečenog i spaljenog belog bora, koga je zasadio car Dušan, i temelja Crkve Svetog Arhangela iz 14. veka, gde su bili sahranjeni Kralj Milutin i poslednji Nemanjić, carević Uroš, ponovo okupe 26. jula na […]