• Početna>
 • Oglasi>

Fakultet tehničkih nauka raspisao konkurs za prijem brucoša

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici vrši upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2024/2025 godine.

Studijski program:

 • Građevinsko inženjerstvo
 • Arhitektura
 • Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
 • Mašinsko inženjerstvo
 • Rudarsko inženjerstvo
 • Tehnološko inženjerstvo
 • Drumski saobraćaj i transport
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine i i zaštite na radu

Budžetsko finansiranje predviđeno je za 259 studenata, dok je 55 rezervisano za samofinansiranje.

Školarina za samofinansirajuće studente-50.000,00 rsd

Školarina za strane državljane-1.200 eura

PRIJAVLjIVLjNjE KANDIDATA ĆE SE VRŠITI:

ELEKTRONSKIM PUTEM – on line (prijavljivanje elektronskim putem se vrši preko sajta fakulteta ftn.pr.ac.rs)

ILI LIČNO U PROSTORIJAMA STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA

PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA: 17.06.-21.06.2024. god. U PERIODU 8 do 14 časova

 1. Svi kandidati polažu prijemni ispit iz MATEMATIKE koji će biti održan
  dana: 01.07.2024. god. sa početkom u 10 časova, a za Arhitektonski studijski program i prijemni ispit iz SLOBODNOG CRTANjA koji će biti održan dana: 01.07.2024. god. sa početkom u 13 časova.
 1. Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA
  DOKUMENTA, a uz prijavni list (fotokopirnica) predaju fotokopije sledećih
  dokumenata:
  -svedočanstva sva četiri razreda srednje škole
  -diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
  -dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ž.r. 840-1493666-45 Primalac: Fakultet tehničkih nauka u iznosu od 5.000,00 rsd
 2. Diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu.
 3. Rešenje o nostrifikaciji srednjoškolskih isprava ili potvrda da je postupak nostrifikacije započet (za kandidate koji su stekli strane srednjoškolske isprave ili završili program međunarodne mature).
 4. Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita. Takođe, kandidat daje izjavu kojom ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da mogu izvršiti uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka za potrebe procesa Konkursa za upis i radi studiranja; da lični podaci mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, da se mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima.
 5. Kandidati su u obavezi da na polaganje prijemnog ispita sa sobom ponesu ličnu kartu ili pasoš.
 6. Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkus se ne vraćaju. Sva ostala obaveštenja kandidati mogu dobiti u Odeljenju službe za studentska pitanja Fakulteta tehničkih nauka na telefon 028 425321.

Comments

Oglašavajte se kod nas

Napravite upit